Güncel Katılımcı Listesi 23.11.2012

 

Sinan ÖZBEK (Kocaeli Üniversitesi; Felsefelogos dergisi editörü)

Eleonora FORENZA (International Gramsci Society, Italya)

Peter D. THOMAS (Brunel University; Historical Materialism dergisinin editörlerinden)

Tanzer YAKAR (Kocaeli Universitesi, Türkiye)

Guido LİGUORİ (Unicersità della Calabria, İtalya)

Sevinç TÜRKMEN (Kocaeli Universitesi, Türkiye)

Craig BRANDİST (The University of Sheffield, İngiltere)

Muharrem AÇIKGÖZ ( Türkiye)

Alessandro CARLUCCİ (Royal Holloway, University of London, İngiltere)

Benjamin Opratko ( Üniversitat Wien, Avusturya)

Ingo Lauggas ( Üniversitat Wien, Avusturya)

Sabina KEBIR  (Almanya)

Cosimo ZENE SOAS (University of London, İngiltere)

Ferhat Kentel ( Şehir Üniversitesi, Türkiye)

Can Irmak Özinanır ( Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sempozyum Programı ( TASLAK )/ Symposium Programme

07 Aralık 2012 / 07 December 2012 

9.00-10:00 Kayıt / Registration 

10.30   Açılış / Opening 

10.30-12.00    1. Oturum / 1st.Session

Guido Ortak Duyu ve Modern Prens / Senso Comune e Moderno Prıncıpe Liguori

Cosimo Gramsci ve Ambedkar’da Madunlar ve Dalits / Subalterns and Dalits in Gramsci and Ambedkar Zene

Ferhat Kültürel Kimliklerin Dili: Direniş ve Taklit / Language of Cultural Identities / Resistence and Mimesis Kentel

12.00-13.00    Öğle Yemeği / Dinner 

13.00-14.30      2. Oturum / 2nd.Session

Sabina Gramsci’de Dil ve Madunluk / Sprache und Subalternität bei Gramsci Kebir

Muharrem Gramsci: Çeviri / Gramsci: Translation Açıkgöz

Sevinç Gramsci’de Praxis Kavramı / Theory of Praxis in Gramsci Türkmen

 14:30-15:00 Kahve arası / Coffee Break 

15:00-16:30 3. Oturum / 3rd.Session

Benjamin: Hegemonya ve Irkçılığın Eleştirel Teorileri / Hegemony and Critical Theories of Racism Opratko

Sinan Gramsci: Diyanet ve Dindersleri/ Lesson of Religion Özbek

 

08 Aralık 2012 / 08 December 2012 

10.30-12.00: 4. Oturum / 4th.Session

Eleonora: Ortak Duyu ve Moleküler Dönüşüm / Senso Comune e Trasformazione Molecolare Forenza

Craig: Rus Marksizminde ve Gramsci’de Hegemonya Görüşleri / Conceptions of Hegemony on Gramsci and in Russian Marxism Brandist

Tanzer Çeviri Sorunu / The Problem of Translation Yakar

12: 00-13.00: Öğle Yemeği / Dinner 

13.00-14.30: 5. Oturum / 5th.Session

Ingo Zorunluluktan Özgürlüğe: Katharsis ve Edebiyat / From Necessity to Freedom: Catharsis and Literature Lauggas

Peter Hegemonyanın Bir Tipolojisi / A Typology of Hegemony Thomas

14.30-15.00: 6. Oturum / 6th.Session

15.00-15.30 Kahve Molası / Coffee Break 

15.30-17.00: 7. Oturum / 7th.Session

Alessandro Gramsci’de Dilbilimve Marksizm / Linguistics and Marxism in Gramsci Carlucci

Can Irmak Gramsci ve Kültürel Çalışmalar / Gramsci and Cultural Studies Özinanır

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

FESATODER 5. Çalıştayı: “Gramsci: “Dil, Din ve Madunlar”

Hatırlanacağı üzere, dernek olarak (FESATODER) 07-08 2011 tarihlerinde Antonio Gramsci’nin ölümünün 120. yılı anısına uluslararası bir konferans düzenlemiştik. Bu sene de Gramsci üzerine bir konferans düzenlemenin anlamlı olacağını düşünüyoruz. Konferansın başlığı “Gramsci: Dil, Madunlar ve Din”dir. Bu konferansın temel amacı, Gramsci’nin kuramlarının ışığında günümüz kültürel sorunlarını anlamaya çalışmaktır.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Sinan ÖZBEK

ONUR KURULU BAŞKANI

Prof. Yalçın KARAYAĞIZ

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Alex Demirovic (J. W. Goethe Üniversität Üniversitesi,   Frankfurt )

Dr. Peter Thomas (Brunel Üniversitesi)

YEREL DÜZENLEME KURULU

Dr. Tanzer Yakar, KOU / Assist. Sema Ülper, KOU / Assist. Gör. Sevinç Türkmen, KOU / Assist. Fehmi Ünsalan, KOU / Assist. Aras Ergünes, KOU / Muharrem AÇIKGÖZ / Assist. Cemil ULUDAĞ

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Sinan Özbek (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Alex Demirovic (J. W. Goethe Üniversität Frankfurt )

Prof. Dr. Domenico Losurdo (Università di Urbino)

Dr. Peter Thomas (Brunel Üniversitesi)

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gramsci Konferansı

7-8 Aralık 2012 tarihinlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Gramsci Konferansı’nın oturumları Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu’nda (Fındıklı) yapılacaktır.

http://www.facebook.com/fesato.der

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Gramsci Konferansı Afiş

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın